نرم افزارهای آنلاین سافت گستر

بررسي شيوع کوکسيلا بورنتي در انسان، ميزبانان حيواني و کنه‌هاي سخت در غرب استان مازندران در سال‌هاي 84-1383

نویسنده: دکتر حسن بشيري‌بُد   مهندس نورينا رهبريان  تهران، اوين، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، دانشکده پزشکي، مرکز تحقيقات بيولوژي سلولي و ملکولي  دکتر گيتا اسلامي 
دکتر بهرام کاظمي 
نشریه: پژوهش در پزشکي دوره:32،شماره:صفحه:253-257
تاریخ انتشار: 1387/6/1
زبان مقاله: fa

نرم افزار پرسشنامه آنلاین کافه پردازش
oq-inner-bnner-1دارای نسخه رایگان، کاربری ساده، بدون محدودیت، ساخت تم سفارسی، هوشمند سازی پرسشنامه، ساخت گزارش دلخواه  و …

چکیده(فارسی):

سابقه و هدف: اهميت بيماري‌هاي مشترک بين انسان و دام (زئونوزها) و تأثير اين بيماري‌ها بر سلامت و بهداشت افراد جامعه، بر کسي پوشيده نيست. از جمله ايـن بيـماري‌ها، آلودگي با کوکسيلا بورنتي و ابتلاي انسان به تـب کيو مي‌باشد. بنا به اهميت موضوع و نبود آمار مستند در جامعه ايراني، اين مطالعه انجام شد. روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي، براي بررسي شيوع کوکسيلابورنتي در انسان، ميزبانان حيواني و کنه‌هاي سخت، نسبت به جمع‌آوري نمونه‌ها از مناطق منتخب غرب استان مازندران اقدام گرديد. نمونه‌هاي خون اخذشده از انسان و ميزبانان حيواني به روش PCR، بررسي شدند. کنه‌هاي سخت پس از صيد، مورد شناسايي قرار گرفتند و جنس، گونه و مرحله رشد آنها تعيين و با استفاده از تکنيک‌هاي رايج، DNA نمونه‌ها استخراج گرديد. براي کوکسيلابورنتي، ابتدا بر روي هر نمونه، تکنيک PCR و بلافاصله، تکنيک Nested-PCR انجام گرفـت. يافته‌ها: جمعاً 2417 کنه سخت از روي بدن حيوانات (1644 کنه) و از طبيعت (773 کنه) در مناطق روستايي منتخب غرب استان مازندران، صيد و شناسايي شدند. گونه‌هاي کنه‌هاي سخت جمع‌آوري شده به ترتيب وفور عبارت بودند از: Ixodes ricinus (72%)، Hyalomma anatolicum anatolicum (15%)، Boophilus annulatus (9%)، Haemaphysalis sulcata (3%)، Dermacentor marginatus (1%). از مجموع 1052 نمونه مورد بررسي، يعني 447 نمونه خون (از 120 انسان، 135 رأس گوسفند، 102 رأس گاو، 6 رأس بز، 20 قلاده سگ، 10 عدد جوجه تيغي) و 605 عدد کنه از 5 گونه متفاوت از کنه‌هاي سخت (که بطور تصادفي از بين 2417 عدد کنه صيد شده انتخاب شده بودند)، هيچ مورد مثبت نسبت به کوکسيلا بورنتي در غرب استان مازندران مشاهده نشد. نتيجه‌گيري: با توجه به نتايج اين مطالعه مي‌توان نتيجه‌گيري کرد که در شرايط کنوني، غرب استان مازندران از وجود کانون‌هاي اپيدميک، اندميک، اپي‌زوتيک و انزوتيک کوکسيلابورنتي پاک است. ضمن اينکه بايد توجه داشت که چرخه‌هاي انزوتيک پاتوژني چون کوکسيلابورنتي، در ميزبانان مخزن در نواحي مختلف، متفاوت بوده، و بر اين اساس، آمارها نشان‌دهنده تفاوت‌هاي فاحش در ميزان شيوع کوکسيلا در مناطق جغرافيايي مختلف هستند.

 

کلیدواژه: کوکسيلا بورنتي؛ انسان؛ ميزبان حيواني؛ مخزن بيماري؛ کنه سخت؛ مازندران، ايران.

:Abstract

Background and Aim: Query (Q) fever is caused by hard ticks infected by Coxiella burnetii. It belongs to a group of diseases, classified as zoonosis, that are common between human-beings and animals. This study was conducted with the objective of defining the prevalence of Coxiella burnetii in humans, animal hosts and hard ticks in the western part of the Mazandaran province. Materials and Methods: Blood samples were collected from subjects randomly selected from individuals working in professions that brought them in close contact with animals. We also obtained blood samples from randomly selected farm animals, and a limited number of samples from stray dogs in the community. Hard ticks were collected from the bodies of farm animals and also from the shrubs around the farms. The ticks were identified by genus, species and developmental stage. All blood samples were tested by PCR. With the aid of two pairs of primers especially designed 16S rRNA for Coxiella burnetii, PCR and then Nested–PCR was done on each sample. Results: A total of 2417 hard ticks were removed from: animal bodies (1644) and from the shrubbery (773). The hard tick species were identified as follow: • Ixodes ricinus (72%) • Hyalomma anatolicum anatolicum (15%) • Boophilus annulatus (9%) • Haemaphysalis sulcata (3%) • Dermacentor marginatus (1%) No positive case of Coxiella burnetii was observed in 1052 investigated samples in this study (120 humans, 135 sheeps, 102 cows, 60 goats, 20 dogs, 10 hedgehogs and 605 hard ticks). Conclusion: This study did not find any evidence of contamination with Coxiella burnetii in the samples collected from the rural areas of Western Mazandaran. To define the prevalence of this microorganism in different parts of northern Iran further epidemiological studies are necessary.
 
Keywords: Coxiella burnetii; Humans; Animal Hosts; Disease Reservoirs; Ixodidae; Hard Ticks; Mazandaran, Iran.

دانلود مقاله

نرم افزارهای آنلاین سافت گستر

نظر بدهید

آدرس ایمیلتان منتشر نمیشودگزینه های الزامی ستاره دار شده اند *

*

رفتن به بالا