نرم افزارهای آنلاین سافت گستر

بررسی تاثیر ساختار فیزیکی- کالبدی فضاهای شهری بر امنیت محیطی (مطالعه موردی: منطقه ثامن شهر مشهد)

نویسنده: سیدموسی پورموسوی  دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، مشاور شهردار تهران در امور توسعه و مطالعات شهری     فرضعلی سالاری سردری   کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری     سید دانا علی زاده   دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی     مریم بیرانوندزاده   دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی     مصطفی    استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور تهران       
نشریه: پژوهشهای جغرافیای انسانی دوره: 47، شماره:صفحه: 476-463
ناشر: مؤسسه جغرافیا
تاریخ انتشار(میلادی): 2015/09/23
زبان مقاله: fa

نرم افزار پرسشنامه آنلاین کافه پردازش
oq-inner-bnner-1دارای نسخه رایگان، کاربری ساده، بدون محدودیت، ساخت تم سفارسی، هوشمند سازی پرسشنامه، ساخت گزارش دلخواه  و …

چکیده:
فضای شهری به‌عنوان محیطی که رفتارهای عمومی انسان در آن جریان دارد، همواره در تعامل دوسویه با انسان است؛ بنابراین، این فضا به‌عنوان بستری برای فعالیت‌های عمومی انسان، باید به‌راحتی قابل‌درک و ایمن باشد. درواقع، امنیت شهری یکی از مؤلفه‌های مهم و ضروری در زندگی شهری محسوب می‌شود که باید آرامش و احساس ایمنی را در فضاهای شهری برای شهروندان فراهم آورد. پژوهش حاضر با هدف تحلیل و ارزیابی تأثیرهای ساختار کالبدی محیط‌های شهری در امنیت فضاهای شهری منطقة ثامن، با استفاده از تکنیک «فرایند تحلیل شبکه» (ANP) تدوین شد. این پژوهش، توصیفی- موردی است و با مطالعه­های اسنادی‌- کتابخانه‌ای، بررسی‌های میدانی، مراجعة مستقیم به سازمان‌ها و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام گرفت که محدودة مورد مطالعة منطقة ثامن مادرشهر مشهد را شامل می‌شود. یافته‌ها نشان می‌دهد بیش از 55 درصد از شهروندان و گردشگران، این منطقه را ناامن می­دانند و بیش از 60 درصد آن‌ها، وضعیت نامناسب کالبدی را مهم‌ترین عامل این ناامنی معرفی کرده‌اند. براساس نتایج مدل ایان­پی، بیشترین و بالاترین اولویت در توجه به مسائل امنیت محیطی در فضاهای شهری منطقة ثامن، مربوط به شاخص «نبود خوانایی، نمایانی محیط»، با امتیاز نرمال­شدة 579/0 در خوشة بی­توجهی به ساماندهی کاربری، «نامناسب­بودن فضا» با امتیاز نرمال­شدة 394/0 در خوشة بی­توجهی به مؤلفه‌های روانی و گزینة «نبود اختلاط و ترکیب مناسب کاربری‌ها» با امتیاز نرمال­شدة 312/0 است.

کلید واژه: امنیت   امنیت شهری   ساختار کالبدی   حوزة شهرداری ثامن   مشهد              

دکمه-دانلود

نرم افزارهای آنلاین سافت گستر

نظر بدهید

آدرس ایمیلتان منتشر نمیشودگزینه های الزامی ستاره دار شده اند *

*

رفتن به بالا