نرم افزارهای آنلاین سافت گستر

شیوع زبان جغرافیایی، زبان شیاردار و چسبندگی پارسیل زبان در دانش‌آموزان مقاطع سه‌گانه شهر رشت در سال 1382

نویسنده: دکتر مریم ربیعی گروه آموزشی تشخیص و بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان   دکتر زهرا محتشم امیری    دکتر سعید آمیغ 
دکتر سید فاروق قطبی راد 
نشریه: مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان دوره:18،شماره:صفحه:30-36
تاریخ انتشار: 1385/1/1
زبان مقاله: fa

نرم افزار پرسشنامه آنلاین کافه پردازش
oq-inner-bnner-1دارای نسخه رایگان، کاربری ساده، بدون محدودیت، ساخت تم سفارسی، هوشمند سازی پرسشنامه، ساخت گزارش دلخواه  و …

چکیده(فارسی):

شیوع زبان جغرافیایی، زبان شیاردار و چسبندگی پارسیل زبان در دانش‌آموزان مقاطع سه‌گانه شهر رشت در سال 1382

دکتر مریم ربیعی* – دکتر زهرا محتشم امیری** – دکتر سعید آمیغ*** – دکتر سید فاروق قطبی راد *** – دکتر ثوره‌دخت احسنی تهرانی***

*- استادیار گروه آموزشی تشخیص و بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان.

 **- استادیار گروه آموزشی پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان.

 ***- دندانپزشک.

چکیده

زمینه و هدف: انواع اختلالات رشدی تکاملی به صورت زبان جغرافیایی، شیاردار و چسبندگی پارسیل زبان در دهان مشاهده می‌شود و فراوانی آنها در جوامع مختلف متفاوت می‌باشد. هدف از این مطالعه تعیین فراوانی زبان جغرافیایی، زبان شیاردار و چسبندگی پارسیل زبان، در دانش‌آموزان مقاطع سه‌گانه شهر رشت و تعیین ارتباط این اختلالات با روند افزایش سن و جنس می‌باشد. روش بررسی: این مطالعه به صورت توصیفی مقطعی در سال 1382 با روش خوشه‌ای تصادفی چندمرحله‌ای در مدارس سه‌گانه شهر رشت انجام شد. تعداد 1561 دانش‌آموز معادل 782 دختر و 779 پسر تحت معاینه قرار گرفتند. انتخاب مدارس به صورت تصادفی بود و تعداد صد و سی نفر در هر پایه (خوشه) معاینه شدند. معاینه دانش‌آموزان در فضای باز پس از کنار زدن لبها و گونه‌ توسط آبسلانگ صورت گرفت. اطلاعات دموگرافیک همراه با اطلاعات بدست آمده طی معاینه در پرسشنامه تهیه شده بدین منظور ثبت گردید. آنالیز آماری توسط آزمون X2 و با استفاده از نرم‌افزار SPSS روایت ده انجام شد. یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد که میزان زبان جغرافیایی 6/7%، زبان شیاردار 3/4% و چسبندگی پارسیل زبان 8/7% می‌باشد. روند سنی بر بروز زبان شیاردار در دانش‌آموزان مورد مطالعه نقش داشته است (006/0=P). در همه موارد آنومالی‌ها در پسرها بیشتر بوده ولی رابطه معنی‌داری حاصل نشد. نتیجه‌گیری: توجه به یافته‌های حاضر بیانگر شیوع بالای آنومالی‌‌‌های فوق در رشت بوده و بررسی علت این امر از نظر ژنتیکی یا محیطی نیاز به مطالعات بعدی دارد.

کلید واژه‌ها: شیوع – زبان جغرافیایی – زبان شیاردار – چسبندگی پارسیل زبان

 

کلیدواژه: شیوع ، زبان جغرافیایی ، زبان شیاردار ، چسبندگی پارسیل زبان

:Abstract

Prevalence of geographic tongue, fissure tongue and partial ankyloglossia among students of three stages of school in Rasht in 2003

Dr. M. Rabiei*- Dr. Z. Mohtashamamiri**- Dr. Z. Amigh***- Dr. S.F. Ghotbirad***-Dr. S. Ahsani Tehrani***

 *- Assistant Professor of Oral Medicine Dept.-Faculty of Dentistry – Guilan University of Medical Sciences.

 **- Assistant Professor of Social Medicine Dept. – Faculty of Dentistry – Guilan University of Medical Sciences.

*** – Dentist.

Background and Aim: Different developmental anomalies in the forms of geographical tongue, fissured tongue and partial ankyloglossia are found in the oral cavity showing various prevalence rates in different societies. The aim of this study was to determine the prevalence rates of geographic tongue, fissured tongue and partial ankyloglossia in students studying in three stages in Rasht and also to find out the relationship between these anomalies with sex and the increase of age.

Materials and Methods: In this cross – sectional descriptive study with a multi – stage cluster random sampling, a total number of 1561 students from all three stages of Rasht school, including 782 females and 779 males, were examined. The schools were selected randomly and about 730 students were examined in each cluster. The students were tested in an open space after removing lips and cheeks with a tongue blade. Demographic findings along with these gained through examination were recorded in a questionnaire. Data were subjected to X2 test and SPSS 10 software.

Results: The findings showed the prevalence rates of geographic tongue, fissured tongue and partial ankyloglossia as 7.6%, 4.3% and 7.8%, respectively. The increase of age played a significant role on the prevalence rate of fissured tongue (P=0.006). All anomalies were found to be more among males than females, however no significant relationship was observed between anomalies and sex.

 Conclusion: According to these findings, the prevalence rate of such anomalies is high in Rasht. Therefore, more investigations are suggested to find out the underlying reasons genetically and environmentally.

Key words: Geographic tongue – Fissured tongue – Partial ankyloglossia.

 
Keywords: Geographic tongue , Fissured tongue , Partial ankyloglossia.

دانلود مقاله

نرم افزارهای آنلاین سافت گستر

نظر بدهید

آدرس ایمیلتان منتشر نمیشودگزینه های الزامی ستاره دار شده اند *

*

رفتن به بالا