نرم افزارهای آنلاین سافت گستر

مقايسه تاثير گياه شيرين‌بيان با آنتي‌بيوتيک‌هاي ناليديکسيک اسيد و نيتروفورانتوئين بر باکتري‌هاي جدا شده از بيماران مبتلا به سنگ‌ها وعفونت ادراري

نویسنده: گيتا اسلامي گروه ميکروبيولوژي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي   سودابه طاهري،  گروه ميکروبيولوژي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي  سيد عبدالمجيد آيت اللهي  گروه فارماکوگنوزي، دانشکده داروسازي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
سولان باقرپور  دکتراي داروسازي، دانشکده علوم دارويي، دانشگاه آزاد اسلامي
نشریه: پژوهش در پزشکي دوره:34،شماره:صفحه:178-181
تاریخ انتشار: 1389/8/1
زبان مقاله: fa

نرم افزار پرسشنامه آنلاین کافه پردازش
oq-inner-bnner-1دارای نسخه رایگان، کاربری ساده، بدون محدودیت، ساخت تم سفارسی، هوشمند سازی پرسشنامه، ساخت گزارش دلخواه  و …

چکیده(فارسی):

چکيده سابقه و هدف: از مشکلات طب جديد با وجود امتيازهاي ظاهري آن نسبت به طب سنتي مصرف روزافزون داروهاي شيميايي است که باعث مقاومت دارويي و عوارض جانبي مي‌شود. با توجه به خاصيت آنتي‌باکتريال عصاره شيرين بيان به منظور مقايسه تأثير اين عصاره با آنتي‌بيوتيکهاي ناليديکسيک اسيد و نيتروفورانتوئين بر باکتري‌هاي جدا شده از بيماران مبتلا به سنگ ها و عفونتهاي ادراري اين تحقيق انجام شد. روش بررسي: تحقيق با طراحي تجربي و بر روي 100 نمونه از بيماران مبتلا به سنگ‌ها و عفونت‌هاي ادراري انجام شد. ريزوم گياه شيرين بيان 4-3 ساله به روش پرکولاسيون با حلال متانول 85 درصد عصاره گيري شد. حلال به وسيله روتاري تبخير و به وسيله دستگاه ليوفيليزه گرديد. اثر ضدباکتريايي عصاره با دو روش ديسک ديفيوژن و MIC بررسي و پس از خيساندن ديسک‌هاي بلانک در عصاره تام و قرار دادن آنها روي محيط مولر هينتون آگار که باکتري‌ها با غلظت 5/0 مک فارلند کشت داده شده بودند، به همراه دو ديسک آنتي‌بيوتيک‌هاي ناليديکسيک اسيد و نيتروفورانتوئين هاله هاي عدم رشد حاصل از ديسک‌هاي آنتي‌بيوتيکي با عصاره تام برحسب نوع باکتري مقايسه گرديد. تحليل آماري بين گروه‌هاي آنتي‌بيوتيکي با آزمون ANOVA و در داخل گروه‌ها با آزمون Paird t test انجام شد. يافته‌ها: در آزمايش ديسک ديفيوژن، استرپتوکوک‌ها و MRSA 100 درصد به عصاره حساس بودند، درحالي که، Ecoli 67 درصد مقاومت و 33 درصد حساسيت متوسط از خود نشان داد. در آزمايش MIC، استرپتوکوک‌ها و MRSA و انتروکوک فکاليس به رقت 128/1 عصاره و Ecoli به رقت 64/1 عصاره حساسيت از خود نشان دادند. باکتري‌هاي کلبسيلا و سراشيا و انتروکوک فاسيوم مقاوم بودند. اختلاف معني‌داري بين قطر هاله‌هاي عدم رشد بر روي باکتري‌هاي گرم مثبت و گرم منفي در کاربرد ناليديکسيک اسيد مشاهده نشد (9/0=p)، در حالي که در کاربرد نيتروفورانتوئين و عصاره اختلاف معني‌داري ديده شد (05/0pکلیدواژه: واژگان کليدي: عصاره گياه شيرين بيان، باکتري‌هاي جدا شده، آنتي‌باکتريال، باکتري‌هاي گرم مثبت، مقاومت آنتي‌بيوتيکي.

:Abstract

Abstract Background: Although current medicine has some advantages compared with traditional medicine, one of its important problems is overuse of chemical drugs that leads to drug resistance and side effects. According to antibacterial effects of Glycyrrhiza glabra extracts, this study was conducted to Compare effects of Glycyrrhiza glabra and nalidixic acid and nitrofurantoin on isolated bacteria from urinary tract infections and stones Methods: This is an experimental study was done on 100 patients with urinary tract infections and stones. Glycyrrhiza glabra extract was taken from risome of 3- or 4- year herb by method of perculation with methanol 85% solvent. Solvent was vaporized by rotary and lyophilized. Antibacterial effects of extract, nitrofurantoin and nalidixic acid were evaluated by two methods of disc diffusion and MIC. Statistical analysis was performed by ANOVA and paired t- test. Results: In disc diffusion, 100% of Streptococcus and MRSA and 33% of E.coli were susceptible to Glycyrrhiza glabra extract. In MIC, Streptococcus, MRSA, Enterococcus fecalis in 1:128 dilution, and E.coli in 1:64 dilution of Glycyrrhiza glabra extract were susceptible. Klebsiella, Serattia, and Entrococcus facium were resistant. Diameter of no growth of bacteria among gram positive and negative bacteria were significantly different in Glycyrrhiza glabra extract and nitrofurantoin groups (p
 
Keywords: Keywords: Glycyrrhiza glabra, Isolated bacteria, Antibacterial, Gram Positive bacteria, Antibiotic resistance.

دانلود مقاله

نرم افزارهای آنلاین سافت گستر

نظر بدهید

آدرس ایمیلتان منتشر نمیشودگزینه های الزامی ستاره دار شده اند *

*

رفتن به بالا