نرم افزارهای آنلاین سافت گستر

یافته های تازه درباره سلولهای پاریتال معده

نویسنده: علی صادقی لویه        
 
نشریه: مجله علوم پزشکی رازی دوره:شماره:صفحه:25-29
تاریخ انتشار: 1373/3/1
زبان مقاله: fa

نرم افزار پرسشنامه آنلاین کافه پردازش
oq-inner-bnner-1دارای نسخه رایگان، کاربری ساده، بدون محدودیت، ساخت تم سفارسی، هوشمند سازی پرسشنامه، ساخت گزارش دلخواه  و …

چکیده(فارسی):

  شناسایی کانالهای یونی سلولهای پاریتال معده در پنج سال اخیر مورد توجه قرار گرفته و مکانیسم های

  بخوبی روشن گردیده است. (Patch – clamp) ترشح اسید کلریدریک این سلولها به روش پاچ-کلامپ 

  بصورت وزیکولهائی با غشای حاوی پمپ (Oxyntic) سیتوپلاسم ناحیه رأسی سلولهای اکسینتیک 

  است. تحریک سلولها موجب پیوستن وزیکولهای توبولی به غشای رأسی سلولها می شود و H,K-ATPase

  این روند سطح غشاء رأسی را ده برابر می کند. همراه با این پیوستگی مسیر نفوذ کلر و پتاسیم هم در غشاء

  رأسی فعال می گردد. پس از تحریک سلول، انتقال قابل ملاحظه کلر در وزیکولهای تحریک شده

  کانالیکولها بوجود می آید. تحریک ترشح اسید با هیپرپولاریزاسیون غشاء رأسی همراه است. این عمل

  انتقال کلر را زیاد و احتمال باز شدن کانالیکولها را چند برابر می کند. در حال حاضر مدل مورد قبول فرایند

  انتقال در غشاء راسی سلولهای پاریتال بر اساس انتقال کلر و پتاسیم به موازات هم است و در طول

  تحریک، پیوستگی وزیکولهای غشاء رأسی منجر به گسترش غشاء رأسی می شود و پمپ هیدروژن-

  پتاسیم را در معرض لومن غدّه قرار می دهد.

  مکانیسم های ترشح اسید کلریدریک از جدار معده تا (patch-clamp) با بکار گیری روشهای

  حدودی مشخص شده است. گرچه روند ترشح اسید معده مورد توجه بعضی از الکتروفیزیولوژیست ها بوده

  است، شناسایی مستقیم انواع کانالهای مسئول انتقال یونی از خلال سلولهای اپی تلیال، اندازه گیری خواص

  الکتریکی در سلولهای ترشح کننده اسید و شناسایی کانالهای یونی این سلولها در پنج سال اخیر مورد توجه

  بیشتری قرار گرفته است.

 

کلیدواژه:

:Abstract

During the last five years the recognition of ionic channels in the parietal cells of stomach and acid chloride mechanisms of secretion by these cells has become totally clear by the "Patch Oamp" technique. The apical cytoplasm in the oxyntic cells are in the form of vesicles where membranes contain H+, K+ -ATPase pump. Stimulation causes fusion of these tubular vesicles with the cell membran of the apical region and this process increases the cell membrane area to about 10 times. Associated with this process is the activation and opening of the channel of chloride and potassium in the apical membrane. After the stimulation of cell a considerable amount of chloride passes through the activated vesicles thus producing cannaliculi secretion of acid associated with the hyperpolarization of the membrane of the apical region. This process also transport considerable amount of chloride and also presumably opens the cannaliculi several folds. At present the acceptable model-of transport in apical cell membrane of the parietal cells is based on the counter transport of chloride and potassium. Thus during stimulation, fusion of vesicles in the apical membrane and expansion of apical membrane leads to opening of hydrogen-potassium pump into the lumen of the gland. The hyperpolarization of the membrane of the apical region is associated with the secretion of acid.

 
Keywords:

دانلود مقاله

نرم افزارهای آنلاین سافت گستر

نظر بدهید

آدرس ایمیلتان منتشر نمیشودگزینه های الزامی ستاره دار شده اند *

*

رفتن به بالا