نتایج جستجو برای: بهزاد سلمانی

نگارة «هارون در حمام»؛ فتّوت‌نگارة دلاّکان، سلمانیان و سرتراشان

نویسنده: سیدمانی عمادی  کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشگاه هنر     غلامعلی حاتم   استاد گروه آموزشی عمومی،‌ دانشگاه هنر‌                                نشریه: نشریه هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی دوره: 2، شماره: 43، صفحه: 34-25 ناشر: پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران تاریخ انتشار(میلادی): 2011/07/23 زبان مقاله: fa چکیده: ... متن کامل »

نقش عدم تحمّل ابهام و باورهای فراشناختی مثبت در اختلال‌های وسواس فکری عملی و افسردگی اساسی

نویسنده: بهزاد سلمانی تهران-خیابان مفتح-دانشگاه خوارزمی   جعفر حسنی  تهران-خیابان مفتح-دانشگاه خوارزمی      نشریه: مجله علوم پزشکی رازی دوره:23،شماره:142، صفحه:64-72 تاریخ انتشار: 1395/1/1 زبان مقاله: fa چکیده(فارسی): زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش عدم تحمل ابهام و باورهای فراشناختی مثبت در اختلال‌های وسواس فکری/ عملی و ... متن کامل »

اثربخشی درمان فراشناختی در سندرم شناختی/ توجّهی (CAS) و راهبردهای نظم‌جویی شناختی هیجان (CER) بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر (GAD)

نویسنده: بهزاد سلمانی کرج-حصارک-دانشگاه خوارزمی   جعفر حسنی  کرج-حصارک-دانشگاه خوارزمی  غلامرضا کرمی  تهران-میدان ونک-خیابان نلاصدرا-بیمارستان بقیه الله شهرام محمدخانی  کرج-حصارک-دانشگاه خوارزمی نشریه: مجله علوم رفتاری دوره:7،شماره:3، صفحه:15-16 تاریخ انتشار: 1392/6/1 زبان مقاله: fa چکیده(فارسی): چکیده مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان فراشناختی بر سندرم شناختی/ توجّهی و راهبردهای نظم‌جویی ... متن کامل »

توسعه ی مالی و رشد اقتصادی: مورد کشورهای در حال توسعه

نویسنده: بهزاد سلمانی  استادیار اقتصاد دانشگاه تبریز     بهزاد امیری   کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تبریز                                نشریه: اقتصاد مقداری دوره: 6، شماره: 4، صفحه: 145-125 ناشر: تاریخ انتشار(میلادی): 2009/12/22 زبان مقاله: fa چکیده:    در این مقاله به بررسی تأثیر توسعه ­ی مالی بر ... متن کامل »

بررسی تأثیر سودآوری بر ساختار بازار صنایع منسوجات ایران: رهیافت داده‌های تابلویی پویا

نویسنده: بهزاد سلمانی  دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه سراسری تبریز     پرویز محمدزاده   دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه سراسری تبریز     الهام وفائی   دانشگاه سراسری تبریز                        نشریه: اقتصاد مقداری دوره: 12، شماره: 3، صفحه: 67-51 ناشر: تاریخ انتشار(میلادی): 2015/09/23 زبان مقاله: fa چکیده: هدف این مقاله بررسی تأثیر ... متن کامل »

اثر بی ثباتی درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی ایران با تاکید بر حساب ذخیره ارزی

نویسنده: بهزاد سلمانی  استادیار اقتصاد، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز     داود بهبودی   دانشیار اقتصاد، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز     حسین اصغرپور   استادیار اقتصاد، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز     سیاب ممی پور   دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه تبریز                نشریه: پژوهشنامه اقتصاد ... متن کامل »

نابرابری‌ درآمد، باز بودن‌تجاری و رشد اقتصادی در ایران

نویسنده: بهزاد سلمانی  دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز     طاهره بیژنی   دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه مفید                                نشریه: پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 8، شماره: 16، صفحه: 120-101 ناشر: دانشگاه مازندران تاریخ انتشار(میلادی): 2014/02/20 زبان مقاله: fa چکیده:       هدف این مطالعه بررسی تأثیر نابرابری ... متن کامل »

اثر تجارت بین الملل بر محیط زیست در کشورهای عضو اپک

نویسنده: دکتر داود بهبودی  استادیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز     دکتر بهزاد سلمانی   استادیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز     صدیقه دهقانی   کارشناس ارشد علوم اقتصادی                        نشریه: پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 10، شماره: 19، صفحه: 1-1 ناشر: دانشگاه مازندران تاریخ انتشار(میلادی): 2015/08/23 زبان مقاله: fa چکیده: تجارت ... متن کامل »

تحلیل تجربی سلطه مالی در اقتصاد ایران: رویکرد خودتوضیح برداری ساختاری

نویسنده: حسین اصغرپور  دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز     بهزاد سلمانی   دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز     کامران نیکی اسکویی   دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه تبریز                        نشریه: سیاست گذاری اقتصادی دوره: 7، شماره: 13، صفحه: 162-133 ناشر: دانشگاه یزد تاریخ ... متن کامل »

تأثیر سلامت بر درآمد سرانه، مطالعه موردی: کشورهای با سطح درآمد متوسط

نویسنده: بهزاد سلمانی  دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز     حسین پناهی   دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز     رباب محمدی خانقاهی   دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تبریز                        نشریه: فصلنامه علمی – پژوهشی، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 5، شماره: 20، صفحه: 99-108 ناشر: دانشگاه پیام نور تاریخ ... متن کامل »

نمایش مطالب بیشتر
رفتن به بالا