نتایج جستجو برای: مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی (چشم انداز جغرافیایی در مطالعات انسانی)

پالئونتولوژی دست توانای جغرافیا (قرآن و علوم)

نویسنده: جواد زمانی  استادیار جغرافیای طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند                                        نشریه: مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی (چشم انداز جغرافیایی در مطالعات انسانی) دوره: 1، شماره: 2، صفحه: 78-67 ناشر: تاریخ انتشار(میلادی): 2006/08/23 زبان مقاله: fa چکیده: پالئونتولوژی ... متن کامل »

نقش شهرهای میانی در توسعه فضایی استان همدان با نگرش بر شهر ملایر

نویسنده: مجید شمس  عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و احد تویسرکان                                        نشریه: مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی (چشم انداز جغرافیایی در مطالعات انسانی) دوره: 1، شماره: 2، صفحه: 126-115 ناشر: تاریخ انتشار(میلادی): 2006/08/23 زبان مقاله: fa چکیده: ... متن کامل »

برنامه ریزی توسعه روستاهای حاشیه تالاب بندر انزلی

نویسنده: نصرالله مولائی هشجین  دانشیار گروه جغرافیای انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت     حسن دادرس   کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی                                نشریه: مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی (چشم انداز جغرافیایی در مطالعات انسانی) دوره: 1، شماره: 2، صفحه: 144-127 ... متن کامل »

تحلیل کنش های فضای طبیعی ایران در جغرافیای سیاسی آن

نویسنده: علی بلادپس  استادیار گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند     غلامحسین بی باک   استادیار گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند     قربانعلی ذکی   کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران                        نشریه: مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی (چشم انداز جغرافیایی در مطالعات انسانی) ... متن کامل »

تأثیر جغرافیای سیاسی دریایی بر حاکمیت دولت ها (با تأکید بر حاکمیت جمهوری اسلامی ایران)

نویسنده: یوسف زین العابدین  استادیار گروه جغرافیای انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت                                        نشریه: مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی (چشم انداز جغرافیایی در مطالعات انسانی) دوره: 1، شماره: 2، صفحه: 89-79 ناشر: تاریخ انتشار(میلادی): 2006/08/23 زبان مقاله: fa ... متن کامل »

تأثیر عوامل طبیعی در جایگاه اقتصادی و اجتماعی شهر لار در سلسله مراتب شهری استان فارس

نویسنده: علی شکور  استادیار گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان     رفعت شکری   کارشناس ارشد جغرافیا                                نشریه: مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی (چشم انداز جغرافیایی در مطالعات انسانی) دوره: 1، شماره: 2، صفحه: 114-91 ناشر: تاریخ انتشار(میلادی): 2006/08/23 زبان مقاله: ... متن کامل »

چشم انداز جغرافیایی ( مفاهیم، تعاریف و تقسیمات )

نویسنده: نصرالله مولائی هشجین  دانشیار گروه جغرافیای انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت                                        نشریه: مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی (چشم انداز جغرافیایی در مطالعات انسانی) دوره: 1، شماره: 1، صفحه: 18-5 ناشر: تاریخ انتشار(میلادی): 2006/05/22 زبان مقاله: fa ... متن کامل »

منطقه گرایی و صلح سازی در جهان با تاکید بر خلیج فارس

نویسنده: رضا سیمبر  عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت                                        نشریه: مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی (چشم انداز جغرافیایی در مطالعات انسانی) دوره: 1، شماره: 1، صفحه: 34-19 ناشر: تاریخ انتشار(میلادی): 2006/05/22 زبان مقاله: fa چکیده: منطقه ... متن کامل »

نگرش ژئوپلتیکی برجهانی شدن سیاستهای جهانی

نویسنده: یوسف زین العابدین  استادیار گروه جغرافیای انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت                                        نشریه: مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی (چشم انداز جغرافیایی در مطالعات انسانی) دوره: 1، شماره: 1، صفحه: 44-35 ناشر: تاریخ انتشار(میلادی): 2006/05/22 زبان مقاله: fa ... متن کامل »

شناسایی ‏و معرفی قابلیت‏های توریسم روستایی شهرستان بندرانزلی

نویسنده: اکبر معتمدی مهر  استادیار گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت     پری موسی پور میاندهی   دانشجوی دکترای جغرافیا وبرنامه‌ریزی روستایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات                                نشریه: مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی (چشم انداز جغرافیایی در مطالعات انسانی) ... متن کامل »

نمایش مطالب بیشتر
رفتن به بالا