نتایج جستجو برای: مجید فشاری

استحکام فشاری کامپوزیت های لوله ای قیطانی و رشته پیچی شده

نویسنده: زهرا طادی بنی  دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی نساجی     مجید صفر جوهری   دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی نساجی     محمدصالح احمدی   دانشگاه یزد، مجتمع فنی و مهندسی، دانشکده مهندسی نساجی                        نشریه: علوم و فناوری نساجی دوره: 3، شماره: 1، صفحه: 16-11 ناشر: موسسه نساجی ... متن کامل »

تحلیل عددی خواص فشاری درون صفحه ای کامپوزیت های غیرخطی با استفاده از روش اجزای محدود

نویسنده: دکتر مجید طهرانی دهکردی  عضو هیات علمی دانشکده فرش دانشگاه شهرکرد                                        نشریه: علوم و فناوری نساجی دوره: 4، شماره: 3، صفحه: 9-3 ناشر: موسسه نساجی امروز تاریخ انتشار(میلادی): 2014/11/22 زبان مقاله: fa چکیده: برای کامپوزیت‌های هیبریدی تحت فشار درون ... متن کامل »

تخمین تقاضای گردشگری ایران به تفکیک چند کشور منتخب با استفاده از رهیافت TVP

نویسنده: پرویز محمدزاده  استادیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز     داود بهبودی   دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز     سیاب ممی‌پور   دانشجوی دکتری گروه اقتصاد دانشگاه تبریز     مجید فشاری   دانشجوی دکتری گروه اقتصاد دانشگاه تبریز                نشریه: اقتصاد مقداری دوره: 7، شماره: 2، صفحه: 171-149 ناشر: تاریخ انتشار(میلادی): 2010/06/22 زبان مقاله: ... متن کامل »

بررسی عوامل مؤثر در انتشار آلودگی هوا در کشورهای حوزۀ دریای خزر: رهیافت مدل دوربین فضایی تابلویی

نویسنده: کیومرث شهبازی  دانشیار اقتصاد، گروه اقتصاد دانشکدۀ اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه     داود حمیدی رزی   کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه ارومیه     مجید فشاری   استادیار اقتصاد، دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه علوم                        نشریه: محیط شناسی دوره: 41، شماره: 1، صفحه: 127-107 ناشر: دانشگاه تهران تاریخ انتشار(میلادی): ... متن کامل »

رهیافت پولی نسبت به نرخ ارز اسمی : مطالعه‌ی موردی ایران

نویسنده: علیرضا کازرونی  دانشیار دانشگاه تبریز     علی رضا زاده   کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه تبریز     مجید فشاری   دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه تبریز                        نشریه: پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 10.1، شماره: 37، صفحه: 120-101 ناشر: دانشگاه مازندران تاریخ انتشار(میلادی): 2010/09/22 زبان مقاله: fa چکیده:      ... متن کامل »

بررسی رابطه علی بین مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی در کشورهای منطقه MENA (رهیافت گشتاور تعمیم یافته در داده های تابلویی)

نویسنده: سید کمال صادقی  استادیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز     نیر قمری   کارشناس ارشد علوم اقتصادی داشنگاه تبریز     مجید فشاری   دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه تبریز                        نشریه: پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 9، شماره: 17، صفحه: 5-5 ناشر: دانشگاه مازندران تاریخ انتشار(میلادی): 2014/08/23 زبان مقاله: fa ... متن کامل »

بررسی رابطه علی بین مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی در کشورهای منطقه MENA (رهیافت گشتاور تعمیم یافته در داده های تابلویی1)

نویسنده: سید کمال صادقی  استادیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز     نیر قمری   کارشناس ارشد علوم اقتصادی داشنگاه تبریز     مجید فشاری   دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه تبریز                        نشریه: پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 9، شماره: 17، صفحه: 9-9 ناشر: دانشگاه مازندران تاریخ انتشار(میلادی): 2014/08/23 زبان مقاله: fa ... متن کامل »

بررسی تأثیر نابرابری درآمد بر مخارج مصرفی سرانه بخش خصوصی در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی

نویسنده: محمدعلی مولایی  استادیار دانشگاه شاهرود     علی دهقانی   استادیار دانشگاه شاهرود     مجید فشاری   استادیار دانشگاه علوم اقتصادی                        نشریه: دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران دوره: 10، شماره: 19، صفحه: 110-91 ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تاریخ انتشار(میلادی): 2013/07/23 زبان مقاله: fa چکیده: بررسی تأثیر توزیع درآمد ... متن کامل »

اثر درجه باز بودن تجارت بر بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز (مطالعه موردی کشورهای منتخب منطقه MENA )

نویسنده: علیرضا کازرونی  دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز     مجید فشاری   دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه تبریز     سیاب ممی‌پور   دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه تبریز                        نشریه: سیاست گذاری اقتصادی دوره: 1، شماره: 2، صفحه: 216-185 ناشر: دانشگاه یزد تاریخ انتشار(میلادی): 2009/11/22 زبان مقاله: fa چکیده: ... متن کامل »

تخمین تابع تقاضای خارجی کل گردشگری ایران (رهیافتTVP)

نویسنده: پرویز محمدزاده       داود بهبودی        مجید فشاری        سیاب ممی پور                   نشریه: فصلنامه علمی – پژوهشی، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 1، شماره: 1، صفحه: 107-132 ناشر: دانشگاه پیام نور تاریخ انتشار(میلادی): 2011/06/10 زبان مقاله: fa چکیده: هدف اصلی این مطالعه، تخمین ... متن کامل »

نمایش مطالب بیشتر
رفتن به بالا