نتایج جستجو برای: گيتا اسلامي

دانسته‌هاي نوين درباره ارليشيوزها

نویسنده: حسن بشيري بد استاد گروه انگل‌شناسي و قارچ‌شناسي دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي   گيتا اسلامي        نشریه: پژوهش در پزشکي دوره:25،شماره:1، صفحه:55-60 تاریخ انتشار: 1379/12/1 زبان مقاله: fa چکیده(فارسی): در گروه بيماري‌هاي منتقله توسط کنه‌هاي سخت به انسان، ارليشيوزها نيز جاي ويژه‌اي را به ... متن کامل »

گزارش يک مورد پلي آرتريت سپتيک ناشي از استافيلوکوکوس اورئوس

نویسنده: گيتا اسلامي تهران، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، دانشکده پزشکي، گروه ميکروبيولوژي   جلال مردانه    فاطمه فلاح  حسين گودرزي  نشریه: پژوهش در پزشکي دوره:29،شماره:1، صفحه:71-73 تاریخ انتشار: 1383/12/1 زبان مقاله: fa چکیده(فارسی):   پلي آرتريت سپتيک ناشي از استافيلوکوکوس اورئوس درگيري نادر چند مفصل توسط اين باکتري است ... متن کامل »

بررسي مقايسه‌اي تشخيص لژيونلا پنوموفيلا به دو روش کشت خلط و آزمون آنتي ژن ادراري EIA در مبتلايان به عفونت تنفسي حاد

نویسنده: حسين گودرزي گروه ميکروبيولوژي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي   حميدرضا جماعتي    گيتا اسلامي  جميله نوروزي  نشریه: پژوهش در پزشکي دوره:29،شماره:4، صفحه:351-355 تاریخ انتشار: 1384/9/1 زبان مقاله: fa چکیده(فارسی):   سابقه و هدف : پنوموني اکتسابي از جامعه همچنان به عنوان يک مشکل مهم و عمده‌ترين عامل مرگ ... متن کامل »

گزارش يک مورد نوکارديوز عصبي

نویسنده: فاطمه فلاح : تهران، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، دانشکده پزشکي، گروه ميکروبيولوژي   گيتا اسلامي  گروه ميکروبيولوژي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي  حسين گودرزي  گروه ميکروبيولوژي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي سودابه طاهري  گروه ميکروبيولوژي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي نشریه: پژوهش ... متن کامل »

بررسي رابطه باکتري‌هاي شايع در عفونت ادراري با سنگ ادراري در بيمارستان لبافي نژاد در سال 1383

نویسنده: دکتر گيتا اسلامي   افسون تقوي    دکتر جميله نوروزي    نشریه: پژوهش در پزشکي دوره:30،شماره:2، صفحه:97-101 تاریخ انتشار: 1385/3/1 زبان مقاله: fa چکیده(فارسی): چکيده سابقه و هدف: يکي از مشکلات اساسي و شايع دستگاه ادراري، بروز سنگهاي ادراري است. مسائل مختلفي از قبيل تغذيه، آب و هوا، جنس، ... متن کامل »

بررسي رابطه باکتري‌هاي شايع در عفونت ادراري با سنگ ادراري در بيمارستان لبافي نژاد در سال 1383

نویسنده: دکتر گيتا اسلامي   افسون تقوي    دکتر جميله نوروزي    نشریه: پژوهش در پزشکي دوره:30،شماره:2، صفحه:97-101 تاریخ انتشار: 1385/3/1 زبان مقاله: fa چکیده(فارسی): چکيده سابقه و هدف: يکي از مشکلات اساسي و شايع دستگاه ادراري، بروز سنگهاي ادراري است. مسائل مختلفي از قبيل تغذيه، آب و هوا، جنس، ... متن کامل »

جداسازي عوامل باکتريال هوازي و بي‌هوازي مطلق و مايکوباکتريال از زخم پاي مبتلايان به ديابت و تعيين حساسيت و مقاومت آنتي‌بيوتيکي آنها

نویسنده: فاطمه فلاح   گيتا اسلامي    جلال الدين خوشنويس  حسين گودرزي  نشریه: پژوهش در پزشکي دوره:30،شماره:4، صفحه:0-0 تاریخ انتشار: 1385/9/1 زبان مقاله: fa چکیده(فارسی): سابقه و هدف: عفونت زخم پاي افراد مبتلا به ديابت يکي از عوارض جانبي بيماري ديابت است که بعضي اوقات منجر به آمپوتاسيون يا قطع ... متن کامل »

بررسي پاپيلوما ويروس انساني در افراد مبتلا به سرطان مثانه و گروه شاهد با روش PCR

نویسنده: گيتا اسلامي گروه ميکروب‌شناسي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي   مريم گلشني  گروه پاتولوژي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي  محمد رخشان  فاطمه فلاح  گروه ميکروب‌شناسي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي نشریه: پژوهش در پزشکي دوره:31،شماره:4، صفحه:339-343 تاریخ انتشار: 1386/4/1 زبان مقاله: fa چکیده(فارسی): ... متن کامل »

بررسي شيوع کوکسيلا بورنتي در انسان، ميزبانان حيواني و کنه‌هاي سخت در غرب استان مازندران در سال‌هاي 84-1383

نویسنده: دکتر حسن بشيري‌بُد   مهندس نورينا رهبريان  تهران، اوين، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، دانشکده پزشکي، مرکز تحقيقات بيولوژي سلولي و ملکولي  دکتر گيتا اسلامي  دکتر بهرام کاظمي  نشریه: پژوهش در پزشکي دوره:32،شماره:3، صفحه:253-257 تاریخ انتشار: 1387/6/1 زبان مقاله: fa چکیده(فارسی): سابقه و هدف: اهميت بيماري‌هاي مشترک بين انسان ... متن کامل »

بررسي شيوع هپاتيت B و C در کودکان خياباني شهر تهران از فروردين تا شهريور 1386

نویسنده: دکتر فاطمه فلاح   دکتر عبدالله کريمي    دکتر گيتا اسلامي  دکتر صديقه رفيعي طباطبايي  نشریه: پژوهش در پزشکي دوره:32،شماره:2، صفحه:147-151 تاریخ انتشار: 1387/3/1 زبان مقاله: fa چکیده(فارسی): سابقه و هدف: از مهم ترين مسائلي که کودکان خياباني با آن مواجه هستند، مشکلات بهداشتي است. بسياري ازاين کودکان دچار ... متن کامل »

نمایش مطالب بیشتر
رفتن به بالا